facebook

Център за изследване на европейските ценности

Ръководство на Центъра

Директор:
проф. Георги Фотев


Зам. директори:

д-р Иван Начев, национален програмен директор за България  на EVS, департамент „Политически науки“

доц. д-р  Христо Гьошев, ръководител на департамент „Философия и социология“

доц. д-р Евелина Стайкова, ръководител на департамент „Политически науки“


Членове на директорския съвет:

д-р Мария Тумбева, департамент „Администрация и управление“

доц. д-р Морис Фадел, департамент „Нова българистика“

д-р Илдико Отова, департамент „Политически науки“

Валентин Вълканов, докторант по социология, департамент „Философия и социология“

Павел Петров, студент по философия, департамент „Философия и социология“