facebook

Център за изследване на европейските ценности

Центърът за изследване на европейските ценности е част от проекта Европейски ценности.

Нов български университет е пълноправен член на EVS.

Европейското изследване на ценностите представлява широкомащабна, транснационална и лонгитудинална изследователска програма, отнасяща се до основните човешки ценности. Тя дава поглед към идеите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите от цяла Европа. Това е уникален изследователски проект върху мисленето на европейците за живота, семейството, работата, религията, политиката и обществото.