facebook

Център за изследване на европейските ценности

Актуално

В Скопие се проведе среща на националните представители на EVS

 

На 6-7 март 2024 г. националните представители на EVS, Научния комитет и Изпълнителния комитет се срещнаха в Скопие, за да работят по подготовката на следващата вълна на EVS, която ще бъде през 2026 г.

На 6-ти, след годишната обща среща, EVS партньорите обсъдиха методологическите насоки на EVS2026, изготвени от Методологичната група на Научния комитет, възможни инструменти за управление на проучването и възможности за финансиране.

На 7-ми партньорите работиха по разработването на въпросника, който ще бъде изграден върху общото ядро ​​на изследването на ценностите (в съответствие с текущото сътрудничество с WVS), принос от сътрудничеството с ESS и нови нововъзникващи теми . Дискусията се подготви и ръководи от Научния комитет.

Следобед се проведе семинар „Равенство между половете: Европейска ценност“, който даде възможност за обсъждане на методологичните предизвикателства при измерването на ценностите на равенството между половете.

Семинарът е отворен за обществеността и включва доклади на млади и утвърдени експерти по темата.

На срещата и семинара Нов български университет беше представен от Иван Начев, Национален програмен директор за EVS и от Валентин Вълканов, докторант в департамент "Философия и социология".

 

В Скопие се проведе семинар на тема РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ: ЕВРОПЕЙСКА ЦЕННОСТ

 

GENDER EQUALITY: A EUROPEAN VALUES

Организационен комитет на семинара:

Beatrice Chromková Manea (Masaryk University, CZ); Vera Lomazzi (University of Bergamo, IT); Quita Muis (Tilburg University, NL); Claudiu Tufis (University of Bucharest, RO) 

 

 

Отиде си Роналд Инглехарт

Ronald Franklin Inglehart

За ценностите на демокрацията и протестите - разговор на доц. Георги Лозанов с проф. Георги Фотев

 

 

Представяне на „Европейските ценности. Новата констелация“ със съставител проф. Георги Фотев, д.н.

 

 

Доклад на проф. д-р Лидия Денкова: "Ἀρετή като най-добро основание за мислене и действие" (1 част)

 

 

 

Проф. Л. Денкова: Отпадането на квадратчето "Не подкрепям никого" е изключително вредно

 

Проф. Лидия Денкова: Нашето дигитално време е длъжник на Леонардо