facebook

Център за изследване на европейските ценности

Контакти

Ръководител: проф. Георги Фотев

georgy.fotev@abv.bg

Зам. ръководител: д-р Иван Начев

ivannachevbg@gmail.com

 

Зам. директори:

доц. д-р  Христо Гьошев

hristo.gyoshev@gmail.com

доц. д-р Евелина Стайкова

e_staikova@nbu.bg

Членове на директорския съвет:

д-р Мария Тумбева

mtumbeva@nbu.bg

доц. д-р Морис Фадел

mfadel@nbu.bg

д-р Илдико Отова