facebook

Център за изследване на европейските ценности

Контакти

Ръководител: проф. Георги Фотев

georgy.fotev@abv.bg

Зам. ръководител: д-р Иван Начев

ivannachevbg@gmail.com