facebook

Център за изследване на европейските ценности

Данни

Петте вълни на Европейското изследване на ценности

За допълнителна информация относно модела на изследването, процедурата на работата на терен и достъпните данни и документация, отворете:

  • 1981 – Първа вълна на ЕИЦ (16 страни)
  • 1990 – Втора вълна на ЕИЦ (29 страни)
  • 1999 - Трета вълна на ЕИЦ (33 страни)
  • 2008 - Четвърта вълна на ЕИЦ (47 страни/региони)
  • 2017 Пета вълна на ЕИЦ (35 страни)

 

World Map

Прикачени файлове