facebook

Център за изследване на европейските ценности

Общоуниверситетски семинар

 

 

Център за изследване на европейските ценности организира цикъл лекции под общата тема „Европеизацията като не-линеен процес.

 

Преоценка на ценностите в българското общество“. Учени от НБУ представят свои проблемно-тематични разработки на основата на данни от Първа(1981), Втора (1990), Трета (1999), Четвърта (2008) и Пета (2018) вълни на European Values Study (EVS).

 

Данните са на разположение в сайта на Центъра.

 

Цикълът се открива с лекцията проф. Георги Фотев „Нелинейната трансформация на българското общество“.

 

 • Тема: Преоценка на семейните ценности
 • Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“

  Тема: Преоценка на семейните ценности

  Лектор: доц. д-р Христо Гьошев

   

   

 • Тема: Протестите
 •