facebook

Център за изследване на европейските ценности

Общоуниверситетски семинар

 

 

Център за изследване на европейските ценности организира цикъл лекции под общата тема „Европеизацията като не-линеен процес.

 

Преоценка на ценностите в българското общество“. Учени от НБУ представят свои проблемно-тематични разработки на основата на данни от Първа(1981), Втора (1990), Трета (1999), Четвърта (2008) и Пета (2018) вълни на European Values Study (EVS).

 

Данните са на разположение в сайта на Центъра.

 

Цикълът се открива с лекцията проф. Георги Фотев „Нелинейната трансформация на българското общество“.

 

 • Тема: Преоценка на семейните ценности
 • Общоуниверситетски семинар „Европеизацията като не-линеен процес. Преоценка на ценностите в българското общество“

  Тема: Преоценка на семейните ценности

  Лектор: доц. д-р Христо Гьошев

   

   

 • Тема: Протестите
 •  

   

   

  Организатори:
  Център за изследване на европейските ценности
  департамент „Политически науки“
  департамент „Философия и социология“

  Лектор:
  проф. д-р Евгений Дайнов

  Дискутанти:
  проф. д-р Христо Тодоров, проф. д-р Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

  Семинарът е насочен към анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

  Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, д.н., проф. д-р Васил Гарнизов, проф. д-р Христо Тодоров, д-р Иван Начев

  Проф. д-р Евгений Дайнов е професор по политически науки в НБУ и организатор на рок фестивала в село Миндя.

 • Тема: Преструктуриране на публичността и медиите
 •  

  Лектор:
  проф. д-р Росен Стоянов  Дискутанти:
  проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев


  Семинарът е насочен към  анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща  всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

   

 • Тема: Дефицити и солидарност
 •  

  Организатори:
  Център за изследване на европейските ценности,
  департамент „Политически науки“,
  департамент „Философия и социология“

  Лектор:
  доц. д-р Ясен Захариев

  Модератори:
  проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

  Семинарът е насочен към анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

  Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, проф. Васил Гарнизов, проф. Христо Тодоров, д-р Иван Начев

  Ясен Захариев е български философ, университетски преподавател и ценител на виното. Щатен асистент по философия в департамент „Антропология“ (2005-2006) и главен асистент по философия в департамент „Философия и социология“ в Нов български университет (2006-2012).

  От 2012 г. е редовен доцент в департамент „Философия и социология“. Директор на „Център за документи и архивни фондове“ в НБУ (2006-2016). Член основател на Института за българска философска култура.

  Ясен Захариев е и винен специалист. В дегустациите на DiVino отговаря за Калифорния, Австралия и Нова Зеландия. За пръв път участва във винарска кампания в Калифорния през 1999 г. Работил е последователно в няколко изби в Калифорния и Южна Австралия. 

   

 • Тема: Динамики в религиозното поле: българите между етнофилетизма и холистичната спиритуалност
 • Организатори:
  Център за изследване на европейските ценности
  департамент „Политически науки“
  департамент „Философия и социология“

  Лектор:
  гл. ас. д-р Теодора Карамелска


  Модератори:
  Проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев


  Семинарът е насочен към  анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща  всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

  Теодора Карамелска е завършила културология в СУ „Св. Кл. Охридски“. Тя е доктор по философия и главен асистент в департамент „Философия и социология“ на НБУ. Изследователските ѝ интереси са в областите: социология на религията, история на германската социология, качествени методи в социологическите изследвания.

 • Тема: Природата на ценностите
 •  

     Организатори:

  Център за изследване на европейските ценности
  департамент „Политически науки“
  департамент „Философия и социология“  Лектор:
  проф. Георги Фотев, д.н.


  Модератори:
  Проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев


  Семинарът е насочен към  анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща  всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

   

 • Тема: „Християнските ценности“ и тяхната политическа инструментализация.
 •  

  Лектор: проф. д.ф.н. Момчил Методиев

   

  Дискутанти: проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

   

   

 • Топ 100 профила в YouTube, Instagram и TikTok – какво научихме?
 • Организатори:
  Център за изследване на европейските ценности,
  департамент „Политически науки“
  и департамент „Философия и социология“

  Лектор:
  проф. Десислава Бошнакова

  Модератори:
  Проф. Христо Тодоров, проф. Васил Гарнизов, д-р Иван Начев

  На семинара ще бъдат представени данни, които са част от проекта EUMEPLAT, финансиран по програма Хоризонт 2020.

  Семинарът е насочен към анализ и дълбочинна интерпретация на данните от 2, 3, 4, 5 вълни на European Values Study, което обхваща  всички европейски страни. В центъра на вниманието са преоценката на ценностите и противоречията в българското общество.

   

  Ръководители на семинара: проф. Георги Фотев, проф. Васил Гарнизов, проф. Христо Тодоров, д-р Иван Начев


  Проф. Десислава Бошнакова е преподавател по Връзки с обществеността в НБУ, собственик на ПР агенция „ROI Communication“, автор в списание „Мениджър“.