facebook

Център за изследване на европейските ценности

Консултативен съвет

проф. Христо Тодоров
доц. Васил Гарнизов
проф. Димитър Вацов
проф. Лидия Денкова
проф. Мартин Канушев,
проф. Сергей Игнатов,
проф. Людмил Георгиев
проф. Евгений Дайнов
проф. Антоний Тодоров,
проф. Милена Шулова-Павлова
доц. Емилия Дворянова
доц. Антоний Гълъбов
доц. Ясен Захариев
доц. Йордан Ефтимов
почетен професор на НБУ Михаил Неделчев
доцент Марио Маринов- ЮЗУ „Неофит Рилски“