facebook

Център за изследване на европейските ценности

Консултативен съвет

проф. Христо Тодоров
проф. Васил Гарнизов
проф. Димитър Вацов
проф. Лидия Денкова
проф. Мартин Канушев
проф. Людмил Георгиев
проф. Евгений Дайнов
проф. Антоний Тодоров
проф. Милена Шушулова-Павлова
доц. Емилия Дворянова
доц. Ясен Захариев
доц. Йордан Ефтимов
почетен професор на НБУ Михаил Неделчев
доцент Марио Маринов – ЮЗУ „Неофит Рилски“