Център за изследване на европейските ценности

Данни

Четирите вълни на Европейското изследване на ценности

За допълнителна информация относно модела на изследването, процедурата на работата на терен и достъпните данни и документация, отворете:

1981 – Първа вълна на ЕИЦ (16 страни)
1990 – Втора вълна 2nd EVS wave (29 страни)
1999 - Трета вълна на ЕИЦ (33 страни)
2008 - Четвърта вълна на ЕИЦ (47 страни/региони)

 

World Map