Център за изследване на европейските ценности

Новини и събития

presentation-30-may_678x410_crop_478b24840a
30.05.2018 10:00

Официално представяне на резултатите от Петата вълна на European Values Study

София Хотел Балкан, зала „Средец“

Организатори:
Център за изучаване на европейските ценности към НБУ

Водещ: доц. Васил Гарнизов

Приветствие от Ректора на Нов български университет, проф. Пламен Бочков

Експозе на проф. Георги Фотев, национален програмен директор на EVS и директор на Центъра за изучаване на европейските ценности към НБУ

Експозе на доц. Боряна Димитрова, директор на „Алфа Рисърч“, изпълнител на емпиричното изследване

Коментар на данните

Европейското изследване на ценностите представлява широкомащабна, транснационална и лонгитюдна изследователска програма, отнасяща се до основните човешки ценности. Тя дава поглед към идеите, вярванията, предпочитанията, нагласите, ценностите и мненията на гражданите от цяла Европа. Това е уникален изследователски проект, който стартира през 1981 год., когато хиляда граждани от страните-членки на тогавашната Европейска общност са интервюирани със стандартни въпросници. Изследването се повтаря на всеки девет години в нарастващ брой страни.